ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗMFS_TF_1_3_GR


 Τιτλος:    ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ
 Λέξεις κλειδιά :    Κατάρτιση, για την κατάρτιση εργασίας, από την κατάρτιση εργασίας, σκίαση, καθοδήγηση, Coaching
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English