ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Basics of decision makingMFS_TF_3_1_EN


 Τιτλος:    Basics of decision making
 Λέξεις κλειδιά :    Decision making, decision making process, decisions in organization
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English