ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

TEAM MANAGEMENT AND LEADERSHIPMFS_COU_2_EN


 Τιτλος:    TEAM MANAGEMENT AND LEADERSHIP
 Λέξεις κλειδιά :    Leadership, Leader, leadership styles, managing team, motivation, feedback
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English