ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ethical aspects in decision makingMFS_TF_3_5_EN


 Τιτλος:    Ethical aspects in decision making
 Λέξεις κλειδιά :    Business ethics, ethical reasoning, ethical dillemas, decision making, consequence ethics, deontology
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English