ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

HR MANAGEMENTMFS_COU_1_EN


 Τιτλος:    HR MANAGEMENT
 Λέξεις κλειδιά :    Recruitment, training, performance, rewards
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English