ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Individual & group decision makingMFS_TF_3_4_EN


 Τιτλος:    Individual & group decision making
 Λέξεις κλειδιά :    Group decision making, individual decision making, group polarization, groupthink
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English