ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Recruitment and selectionMFS_TF_1_2_EN


 Τιτλος:    Recruitment and selection
 Λέξεις κλειδιά :    Recruitment method, selection methods, assessment centre, interview, competency, employer branding
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English