ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Team building and developmentMFS_TF_2_4_EN


 Τιτλος:    Team building and development
 Λέξεις κλειδιά :    Team development, Tuckman model, team roles
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English