ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Leadership stylesMFS_TF_2_2_EN


 Τιτλος:    Leadership styles
 Λέξεις κλειδιά :    Effective Leader, leadership styles, situational approach, transformational leaders
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English