ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Performance managementMFS_TF_1_4_EN


 Τιτλος:    Performance management
 Λέξεις κλειδιά :    Training, on the job training, shadowing, mentoring, coaching
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English