ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Effective leader and its characteristicMFS_TF_2_1_EN


 Τιτλος:    Effective leader and its characteristic
 Λέξεις κλειδιά :    Leadership, Leader, Manager, Emotional intelligence
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English