ΕΙΔΗΣΕΙΣ ARTCADEMY

ΑΡΧΙΚΗ / ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκκίνηση Biz-Training
2020-04-29

Το Biz-Training, το πακέτο του ARTCademy του εκπαιδευτικού μαθήματος, είναι πλέον πλήρως διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Το ARTCademy είναι ένα φιλόδοξο έργο Erasmus + που έχει υλοποιηθεί από μια κοινοπραξία αποτελούμενη από 9 εταίρους από 7 ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Κύπρος, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία).

Ο σκοπός και οι στόχοι αυτού του έργου είναι να διατηρήσει και να ενισχύσει τη χειροτεχνία και το έργο των τεχνιτών ως στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και οικονομικής κληρονομιάς. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να διατηρηθεί ζωντανός και να προστατευθεί το έργο των τεχνιτών διευκολύνοντας την οικονομική και εμπορική σκοπιμότητα των βιοτεχνικών εταιρειών τους - μεμονωμένων, πολύ μικρών και ΜΜΕ, ανταγωνιστικών στις περισσότερες περιπτώσεις και παρέχοντάς τους γνώσεις και εργαλεία για να προσαρμοστούν σε νέες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα σε 7 γλώσσες, συγκεκριμένα Αγγλικά, Ισπανικά, Σλοβακικά, Πολωνικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Ρουμανικά.

Το Biz-Training καλύπτει 4 θεματικούς τομείς που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της χειροτεχνίας και τις προσαρμογές τους στην τρέχουσα ανταγωνιστική οικονομική αγορά και περιλαμβάνει 12 μαθήματα, με 3 επίπεδα (βασικά, ενδιάμεσα και προχωρημένα):

- Art-Startup Toolkit
- Στρατηγική για Art-Startups & Art-Preneurs & Art-Firms
- Ψηφιακές δεξιότητες
- Διαχείριση επιτυχίας

Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά είναι εντελώς δωρεάν και προσβάσιμα από αυτόν τον σύνδεσμο:
http://www.artcademy.eu/training.php