ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Decision making processMFS_TF_3_3_EN


 Τιτλος:    Decision making process
 Λέξεις κλειδιά :    Decision making process, decision criteria, outcome evaluation, alternatives
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English