ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Decision making stylesMFS_TF_3_2_EN


 Τιτλος:    Decision making styles
 Λέξεις κλειδιά :    Decision making styles, directive style, analytic style, conceptual style, behavioural style
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English