ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

DECISION MAKINGMFS_COU_3_EN


 Τιτλος:    DECISION MAKING
 Λέξεις κλειδιά :    decision-making, decision-making process, decision making styles, individual and group decision-making, ethical decision making
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English