ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

διαδικασία λήψης αποφάσεωνMFS_TF_3_3_GR


 Τιτλος:    διαδικασία λήψης αποφάσεων
 Λέξεις κλειδιά :    Διαδικασία λήψης αποφάσεων, κριτήρια απόφασης, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, εναλλακτικές
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English