VZDELÁVACIE RIEŠENIA

DOMOV / TRÉNINGY

ROZHODOVACÍ PROCESMFS_TF_3_3_SK


 Názov kurzu:    ROZHODOVACÍ PROCES
 Kľúčové slová:    Rozhodovací proces, rozhodovacie kritériá, hodnotenie výsledku rozhodovania, alternatívy
 Autor:    AGH
 Jazyky:    English