ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

στυλ ΗΓΕΣΊΑςMFS_TF_2_2_GR


 Τιτλος:    στυλ ΗΓΕΣΊΑς
 Λέξεις κλειδιά :    Αποτελεσματικός ηγέτης, μορφές ηγεσίας, προσέγγιση κατάστασης, μετασχηματισμοί ηγέτες
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English