ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Effective communication in leading peopleMFS_TF_2_3_EN


 Τιτλος:    Effective communication in leading people
 Λέξεις κλειδιά :    Verbal communication, body language, feedback
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English