ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ARTCADEMY

HOME / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

To Biz-training (επιχειρηματική κατάρτιση) αποτελείται από ένα σύνολο δέκα μαθημάτων κατάρτισης, ειδικά προσαρμοσμένων για τους διαχειριστές των επιχειρήσεων χειροτεχνίας και τους επαγγελματίες. Στόχος της είναι να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους ώστε να είναι ανταγωνιστικές και να τους επιτρέψει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά.

Τα μαθήματα βασίζονται σε βασικά θέματα τα οποία θα αναπτύξουν τις πιο σύγχρονες γνώσεις τόσο σε τεχνικά ζητήματα των παραδοσιακών βιοτεχνιών όσο και στη στρατηγική, τη διαχείριση, τη νομική βάση και το μάρκετινγκ για την επιτυχία των μικροβιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Τα 4 βασικά μαθήματα είναι τα ακόλουθα:

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
- Νομικές απαιτήσεις για τη δημιουργία μιας εταιρείας
- Νέες απαιτήσεις της Πολιτικής Απορρήτου
- Η Πνευματική Ιδιοκτησία και το Εμπορικό Σήμα
- Εμπορική και οικονομική βιωσιμότητα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ
- Επιχειρηματικό Μοντέλο και Επιχειρηματικό Πλάνο (Canvas)
- Ανάπτυξη Εμπορικότητας και Επικοινωνίας για την ανταγωνιστικότητα
- Προγραμματισμός και Οργανωτικές Μεθοδολογίες
- Διεθνές εμπόριο, διανομή και εφοδιαστική αλυσίδα

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
- Ενημέρωση και γραφή δεδομένων
- Επικοινωνία και συνεργασία
- Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου
- Ασφάλεια
- Ηλεκτρονική Παγκοσμοιοποίηση
- Επίλυση Τεχνολογικών προβλημάτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
-Ομαδική Διαχείριση
-Ηγεσία
-Διαχείριση ΑΔ
-Λήψη Απόφασης

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Select your course:

   BRANDING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩNΙΑ
   ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
   ICT ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ
   ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
   BRANDING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩNΙΑ
Training Fiche (BC_1_GR) -
Καθορίστε την ομάδα-στόχο ...

Training Fiche (BC_2_GR) -
Ομάδα-στόχος, μελετήστε ποιοι ...

Training Fiche (BC_3_GR) -
Εξετάστε την ιστορία, την αποστολή ...

Training Fiche (BC_4_GR) -
Αναγνωρίστε το στοχευόμενο ...

Training Fiche (BC_5_GR) -
Πρέπει: Κατανοήστε την δύναμη ...

Course (BC_C_1_GR) -

Course (BC_C_2_GR) -

   ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Training Fiche (BL_1_GR) -
Το επιχειρηματικό πλάνο παραδοσιακά ...

Training Fiche (BL_2_GR) -
• Ενιαία ψηφιακή αγορά. Ενιαία ...

Training Fiche (BL_3_GR) -
• Πνευματική ιδιοκτησία. Η πνευματική ...

Training Fiche (BL_4_GR) -
• Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Μπορεί ...

Training Fiche (BL_5_GR) -
• Νομικές απαιτήσεις για τη δημιουργία ...

Course (BL_COU_GR) -

   ICT ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ
Course (ICT1COU_GR) -

Course (ICT2COU_GR) -

Training Fiche (ICT_1_GR) -
Η χρησιμοποίηση των μέσων κοινωνικής ...

Training Fiche (ICT_2_GR) -
Η χρήση του WordPress απαιτεί έναν κεντρικό ...

Training Fiche (ICT_3_GR) -
Ιδέα : Αν σκέφτεστε για το πώς ...

Training Fiche (ICT_4_GR) -
Λογισμικό ΔΠΣ είναι η τεχνολογία ...

Training Fiche (ICT_5_GR) -
Παγκόσμιος ανιχνευτής αγοράς ...

   ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Training Fiche (MA_1_GR) -
Τι είναι η ανάλυση αγοράς; Η ανάλυση ...

Training Fiche (MA_2_GR) -
Διαδικτυακά εργαλεία και πόροι: • ...

Training Fiche (MA_3_GR) -
Τι είναι ο εντοπισμός; Ο εντοπισμός ...

Training Fiche (MA_4_GR) -
• Ένας καλός τρόπος για το πώς ...

Training Fiche (MA_5_GR) -
Η έρευνα για συνεργάτες είναι ...

Course (MA_C_1_GR) -

Course (MA_C_2_GR) -

Course (MA_C_3_GR) -

Course (MA_C_4_GR) -

Course (MA_C_5_GR) -