ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΧΝΗΣ ARTCADEMY

Home / ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΧΝΗΣ ARTCADEMY

Το ARTCademy θα δημιουργήσει το ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΧΝΗΣ, ένα εικονικό εκκολαπτήριο για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη βιοτεχνία και θα ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα αποτελείται από την κοινότητα εικονικής γνώσης. Ως εκ τούτου, θα υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης στοιχείων εταιρειών και η ενίσχυση των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων μεταξύ της εικονικής κοινότητας (CRAFTS Laboratory).

Σκοπός είναι η ενεργός συμμετοχή των συμμετεχόντων στην αξία των παραδοσιακών τεχνών και η παροχή των απαραίτητων δεξιοτήτων για την δημιουργία και την ενεργή ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Επιπλέον, αυτή η Εικονική Κοινότητα θα αφιερωθεί στην προώθηση τόσο του CRAFTPEDIA όσο και του εκπαιδευτικού υλικού για χρήστες σχετικούς με τη βιοτεχνία και το ευρύ κοινό σύμφωνα με τον κύριο στόχο αυτού του έργου και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. Σκοπός του ARTCademy είναι η ενίσχυση της βιοτεχνίας στις χώρες του έργου, όχι μόνο με την ενίσχυση της οικονομικής βιοτεχνίας αλλά και με τη διατήρηση των παραδοσιακών βιοτεχνικών επαγγελμάτων, ιδιαίτερα εκείνων που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.