VZDELÁVACIE RIEŠENIA ARTCADEMY

DOMOV / ŠKOLSKIA

VZDELÁVACIE RIEŠENIA ARTCADEMY

Biz-training (podnikateľské vzdelávanie) pozostáva z desiatich školení, špeciálne upravených pre potreby manažérov remeselných podnikov a ďalších odborníkov z praxe. Cieľom je rozvinúť ich schopnosti a zručnosti tak, aby boli konkurencieschopní a umožniť im rozširovanie ich podnikania na európskom a svetovom trhu.

Kurzy sú založené na fišoch, ktoré budú využívať najnovšie poznatky v technických otázkach tradičných remesiel, ako aj v oblasti stratégie, manažmentu, základov práva a marketingu, aby sa mikro a remeselné podniky stali úspešnými.

Štyri hlavné moduly sú tieto:

ART-STARTUP TOOLKIT
- Právne požiadavky ohľadne vytvorenia spoločnosti
- Nové požiadavky ohľadne ochrany osobných údajov
- Duševné vlastníctvo a ochranné známky
- Podnikateľská a finančná životaschopnosť

STRATÉGIA PRE START-UPY UMELCOV, UMELCOV – PODNIKATEĽOV A PODNIKY UMELCOV
- Podnikateľský model (Canvas) a podnikateľský plán
- Budovanie značky a komunikácia pre konkurencieschopnosť
- Plánovacie a organizačné metodiky
- Medzinárodný obchod, distribúcia a logistika

DIGITÁLNE ZRUČNOSTI
- Informačná a dátová gramotnosť
- Komunikácia a spolupráca
- Tvorba digitálneho obsahu
- Bezpečnosť
- E-globalizácia
- Riešenie tech problémov

MANAŽMENT PRE ÚSPECH
- Manažment tímov
- Vedenie
- Riadenie ľudských zdrojov
- Rozhodovanie

NAŠE KURZY

Vyber si svoj kurz:

   BRANDING A KOMUNIKÁCIA
   ZÁKLADNÉ PRÁVNE & REGULAČNÉ ZÁLEŽITOSTI
   IKT PRE INTERNACIONALIZÁCIU
   ANALÝZA TRHU
   BRANDING A KOMUNIKÁCIA
Training Fiche (BC_1_SK) -
Tento tréningový modul je zameraný na to, ako môžete definovať svoj výrobok. Správna tvorba ... • Definujte svoju cieľovú skupinu, predtým ako začnete s definovaním výrobku je dôležité vedieť, kto je vaša cieľová skupina. Vaša ...

Training Fiche (BC_2_SK) -
Tento tréningový modul je zameraný na to, ako si vybrať názov značky. Branding Vašej spoločnosti ... • Cieľová skupina, zvážte kto sú (alebo budú) vaši najdôležitejší zákazníci. Budú to staršie alebo mladšie osoby? Bohaté alebo ...

Training Fiche (BC_3_SK) -
Zameranie tohto tréningového modlu je Ako si navrhnúť podnikový imidž. Firemný imidž je spôsob, ... • Preskúmajte históriu, poslanie a využívané metódy: Predtým, ako začnete vytvárať podnikový imidž pre verejnosť, je veľmi dôležité, ...

Training Fiche (BC_4_SK) -
Rozhodnutie o tom, aké kanály použijete nie je jednoduché. Pred rozhodnutím aký komunikačný ... • Identifikujte cieľových prijímateľov správy: Nájdite názvy pozícií ľudí, ktorí rozhodujú alebo ovplyvňujú rozhodnutia o nákupe ...

Training Fiche (BC_5_SK) -
Branding a komunikácia tvoria veľkú časť každej spoločnosti, pretože správnym brandingom a ... • Odporučenie: Pochopte silu svojej značky: Branding je cestou, ako určiť svoju identitu, ktorá vyjadruje hodnoty vášho podnikania. Prvým ...

Course (BC_C_1_SK) -
Výber správnych komunikačných kanálov pre vašu spoločnosť nie je jednoduchý. Predtým ako začnete hľadať rôzne komunikačné kanály, ...

Course (BC_C_2_SK) -
Firemný imidž je spôsob, akým sa prezentujete na verejnosti, napríklad zákazníkom a investorom. Firemný ...

   ZÁKLADNÉ PRÁVNE & REGULAČNÉ ZÁLEŽITOSTI
Training Fiche (BL_1_SK) -
V súčasnosti sa vedie diskusia o vhodnosti príslušného podnikateľského modelu a podnikateľského ... Podnikateľský plán je tradične považovaný za základný nástroj pri zakladaní a rozvoji vášho podnikania nielen preto, že je užitočné ...

Training Fiche (BL_2_SK) -
V inom tréningovom module, ktorý sa týkal internacionalizácie, sme sa už venovali jednotnému európskemu ... • Jednotný digitálny trh. Jednotný digitálny trh znamená, že podniky a ľudia získajú on-line prístup k výrobkom a službám bez ohľadu ...

Training Fiche (BL_3_SK) -
V mnohých prípadoch o úspechu alebo možnosti dosiahnutia konkurenčnej výhody pre váš podnik ... • Duševné vlastníctvo. Duševné vlastníctvo je výhradné právo nad výtvormi duševnej činnosti. Rozdeľuje sa na dve časti: duševné ...

Training Fiche (BL_4_SK) -
Vedeli ste, že mnohé malé a stredné podniky prežili túto krízu vďaka tomu, že sa stali ... • Jednotný európsky trh. Hoci si možno myslíte, že vyvážate svoj tovar a služby ak ich predávate v jednom z členských štátov, technicky ...

Training Fiche (BL_5_SK) -
Európska únia si je vedomá ťažkostí vo všetkých členských štátoch, ... • Legislatívne požiadavky na založenie spoločnosti. Vo všeobecnosti, hlavné legislatívne požiadavky na založenie vašej spoločnosti budú ...

Course (BL_COU_SK) -
V rámci thoto kurzu je našim cieľom ďalej prejsť prvé kroky, ktoré potrebujete urobiť pre založenie ...

   IKT PRE INTERNACIONALIZÁCIU
Course (ICT1COU_SK) -
WordPress je systém na správu obsahu (tzv. CMS – content management system), ktorý sa dá použiť na vytváranie ...

Course (ICT2COU_SK) -
On-line propagácia je pre každé podnikanie dôležitou súčasťou každodennej činnosti. Pokiaľ ...

Training Fiche (ICT_1_SK) -
Tento tréningový manuál je zameraný na to, ako používať, rozširovať a zlepšovať ... Používanie sociálnych médií na marketing môže umožniť malým podnikateľom rozšíriť ich dosah na väčší počet zákazníkov. Vaši ...

Training Fiche (ICT_2_SK) -
Tento tréningový manuál je o tom, ako si vytvoriť vlastné webové stránky prostredníctvom ... Využitie WordPress si vyžaduje web server s PHP and MySQL! Ako si nastaviť webové stránky pomocou WordPress v niekoľkých krokoch. • Názov ...

Training Fiche (ICT_3_SK) -
Ako si založiť obchod na internete: Ak čítate tento materiál, potom ste sa pravdepodobne sami seba spýtali nasledovnú ... • Nápad: Pokiaľ rozmýšľate nad založením vlastného on-line obchodu, pravdepodobne už máte určitú predstavu o podnikaní, sortimente ...

Training Fiche (ICT_4_SK) -
Tento tréningový modul je zameraný na to, ako vyťažiť čo najviac z CRM softvérov. Riadenie vzťahov ... Softvér CRM je technológia podporujúca riadenie vzťahov so zákazníkmi. Je to miesto, kde môžete uchovávať informácie o zákazníkoch, spoločníkoch, ...

Training Fiche (ICT_5_SK) -
Internacionalizácia je kľúčovým trendom v e-commerce, ktorý pomáha rozvíjať on-line podnikanie. ... • Nástroj na hľadanie nových trhov: Tento nástroj navrhnutý Google, umožňuje posúdiť úroveň konkurencie na vašom cieľovom trhu tým, ...

   ANALÝZA TRHU
Training Fiche (MA_1_SK) -
Zatiaľ čo mikropodniky zvyčajne veľmi dobre poznajú svoj miestny trh ako aj zákazníkov, niekedy dokonca aj ... Čo znamená analýza trhu? • Jednoducho povedané, prostredníctvom analýzy trhu sa študuje atraktivita a dynamika špecifického trhu v rámci ...

Training Fiche (MA_2_SK) -
Mikropodniky zvyčajne celkom dobre poznajú svoj trh a zákazníkov, niekedy dokonca aj osobne, preto nie je nutné ... On-line nástroje a zdroje • V súčasnej dobe hrajú on-line technológie pri analýze zahraničného trhu pre mikropodniky kľúčovú rolu, ...

Training Fiche (MA_3_SK) -
Správne upravenie svojho produktu na podmienky miestneho trhu (t.j. lokalizácia) je vždy problém pri úvahách ... Čo znamená lokalizácia? • Lokalizácia je zohľadnenie a prispôsobenie všetkých možných zložiek produktu pre konkrétny cieľový trh. ...

Training Fiche (MA_4_SK) -
Jednou z bariér vstupu na zahraničný trh, ktorým čelia nie len mikropodnikatelia v oblasti umenia a remesiel, ale aj ... • Budovanie dôvery so zákazníkmi a tvorba profilu dôveryhodného nezávislého predajcu je dobrou cestou ako sa etablovať a úspešne predávať ...

Training Fiche (MA_5_SK) -
Tento tréningový modul je zameraný na to, ako nájsť zahraničných partnerov za účelom rozšírenia ... Hľadanie partnerov je jednou z fáz začlenených do komplexného procesu analýzy trhu a stratégie vstupu na trh. Hľadanie partnerov významne ...

Course (MA_C_1_SK) -
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa ...

Course (MA_C_2_SK) -
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa ...

Course (MA_C_3_SK) -
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa ...

Course (MA_C_4_SK) -
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa ...

Course (MA_C_5_SK) -
V časti kurzu venovanému kľúčovým princípom a základným krokom analýzy trhu sa ...