Training Category

Home / Training

Práva duševného vlastníctva

AST_TF_3_3_SK


 Title:    Práva duševného vlastníctva
 Keywords:    Ochrana údajov, práva, povinnosti, registrácia, značka
 Author:    AE
 Languages:    English