SKLENÍK REMESELNÉHO UMENIA ARTCADEMY

DOMOV / SKLENÍK REMESELNÉHO UMENIA

SKLENÍK REMESELNÉHO UMENIA ARTCADEMY

ARTCademy vytvorí GREEN ART-HOUSE, virtuálny inkubátor pre remeselné podniky, ktorý bude integrovaný do online platformy a tvorený virtuálnou znalostnou komunitou. Preto bude možnosť prezentovať údaje firiem a podporovať remeselné podniky v rámci virtuálnej komunity (CRAFTS Laboratórium).

Cieľom je vtiahnuť účastníkov do hodnôt tradičných a umeleckých remesiel a poskytnúť im potrebné zručnosti na rozvoj ich podnikania a spustenie založenia podniku.

Navyše sa toto virtuálne spoločenstvo bude zaoberať podporou CRAFTPEDIE a vzdelávacích materiálov pre užívateľov spätých s remeslami a širokú verejnosť v súlade s hlavným cieľom tohto projektu a požiadavkami Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. Účelom ARTCademy je posilnenie remeselného podnikania v krajinách realizácie projektu nielen podporou ekonomickej remeselnej činnosti, ale aj udržiavaním živých remeselných profesií, najmä tých, pri ktorých je riziko, že zmiznú.