SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Architektúra značky
BRANDING AND COMMUNICATION

Akú štruktúru a pomenovanie značiek si zvolí organizácia pre značky vo svojom portfóliu. Existujú tri hlavné typy systému architektúry značiek: monolitický, pri ktorom sa obchodné meno používa pre všetky výrobky a služby, ktoré spoločnosť poskytuje; potvrdzujúci, pri ktorom sú všetky pod-značky spojené do korporátnej značky buď prostredníctvom slovného alebo zrakového spojenia; a samostatne stojaci, kde korporátna značka funguje výlučne ako holdingová spoločnosť, a každý produkt alebo služba má svoju individuálnu značku pôsobiacu na svojom cieľovom trhu.