SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Partneri
MARKET ANALYSIS

Partneri sú všetky subjekty, ktoré pomáhajú priniesť vaše výrobky koncovým zákazníkom na cieľových trhoch v zahraničí. Na identifikáciu a výber vhodného partnera môžno využiť niekoľko prístupov: identifikovanie domácich kupujúcich, ktorí budú ďalej exportovať vaše výrobky, 2) nájdenie domácich kupujúcich, ktorí priamo zastupujú zahraničných používateľov alebo zákazníkov, 3) využívanie sprostredkovateľov, alebo 4) uskutočnenie vlastného prieskumu priamo na zahraničnom trhu a identifikovanie partnerov (napr. distribútorov alebo obchodných zástupcov) alebo konečných zákazníkov.