ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εφαρμογή του κανονισμού γενικής προστασίας δεδομένωνAST_TF_3_2_GR


 Τιτλος:    Εφαρμογή του κανονισμού γενικής προστασίας δεδομένων
 Λέξεις κλειδιά :    Προστασία δεδομένων, δικαιώματα, υποχρεώσεις, εγγραφή, μάρκα
 Συγγραφέας:    AE
 Γλώσσες:    English