ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εφαρμογή του Κανονισμού Γενικής Προστασίας ΔεδομένωνAST_TF_3_1_GR


 Τιτλος:    Εφαρμογή του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων
 Λέξεις κλειδιά :    Προστασία δεδομένων, δικαιώματα, υποχρεώσεις, εγγραφή, μάρκα
 Συγγραφέας:    AE
 Γλώσσες:    English