ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

JOB ανάλυσηMFS_TF_1_1_GR


 Τιτλος:    JOB ανάλυση
 Λέξεις κλειδιά :    περιγραφή εργασίας, αρμοδιότητες, πρόσληψη, επιλογή, κέντρο αξιολόγησης
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English