ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

παγκόσμιες αγορέςSFA_TF_3_1_GR


 Τιτλος:    παγκόσμιες αγορές
 Λέξεις κλειδιά :    Παγκοσμιοποίηση, διαεπίπεδος, προσαρμοσμένο προϊόν, standarisation
 Συγγραφέας:    UMA
 Γλώσσες:    English