ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός για την τέχνη & μικροεπιχειρήσεις ΤεχνώνSFA_TF_1_3_GR


 Τιτλος:    Επιχειρησιακός Προγραμματισμός για την τέχνη & μικροεπιχειρήσεις Τεχνών
 Λέξεις κλειδιά :    Σχεδιασμός, στρατηγικός σχεδιασμός, λειτουργικός και Επιχειρησιακός σχεδιασμός, στόχοι, στρατηγική ανάλυση
 Συγγραφέας:    UMA
 Γλώσσες:    English