ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στοιχεία και δραστηριότητες του επιχειρηματικού μοντέλου καμβάSFA_TF_1_2_GR


 Τιτλος:    Στοιχεία και δραστηριότητες του επιχειρηματικού μοντέλου καμβά
 Λέξεις κλειδιά :    Καμβάς επιχειρήσεων, πελάτης, βασικές δραστηριότητες, συνεργάτες, οικονομικά θέματα, σχέσεις αγοράς
 Συγγραφέας:    UMA
 Γλώσσες:    English