ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Συνεργασία και ανταλλαγή μέσω ψηφιακών τεχνολογιώνDS_TF_1_4_GR


 Τιτλος:    Συνεργασία και ανταλλαγή μέσω ψηφιακών τεχνολογιών
 Λέξεις κλειδιά :    Επικοινωνία, ψηφιακές τεχνολογίες, κοινωνικά δίκτυα, διαδυκτιακή συνεργασία
 Συγγραφέας:    IWS
 Γλώσσες:    English