ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎMFS_COU_1_GR


 Τιτλος:    ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ
 Λέξεις κλειδιά :    Πρόσληψη, κατάρτιση, προσχηματισμός,ανταμοιβές
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English