ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣDS_COU_1_GR


 Τιτλος:    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
 Λέξεις κλειδιά :    Επικοινωνία, ψηφιακές τεχνολογίες, κοινωνικά δίκτυα, διαδυκτιακή συνεργασία
 Συγγραφέας:    IWS
 Γλώσσες:    English