ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Home / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Job analysisMFS_TF_1_1_EN


 Τιτλος:    Job analysis
 Λέξεις κλειδιά :    job description, competencies, recruitment, selection, assessment centre
 Συγγραφέας:    AGH
 Γλώσσες:    English