SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
ZNAČKA
BRANDING AND COMMUNICATION
MARKET ANALYSIS

Značku predstavuje zmes atribútov, hmotných a nehmotných, symbolizovaných ochrannou známkou, ktorá, ak je riadne manažovaná, vytvára hodnotu a vplyv.

“Hodnota” má viacero významov/interpretácií: z hľadiska marketingu alebo zákazníka je to “prísľub a poskytnutie skúsenosti/zážitku”; z podnikateľského hľadiska je to “zabezpečenie si budúcich výnosov”; z právneho aspektu je to“oddeliteľná časť nehmotných statkov/intelektuálneho vlastníctva.” Značky poskytujú zákazníkom možnosť vybrať si a umožňujú im rozpoznať produkt na preplnených trhoch.