SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
manažment vzťahov so zákazníkmi
BRANDING AND COMMUNICATION

Manažment vzťahov so zákazníkmi (CRM) je pojem vzťahujúci sa k postupom, stratégiám a technológiam, ktoré podniky využívajú na riadenie a analyzovanie ich interakcie so zákazníkmi počas celého životného cyklu zákazníkov. Cieľom je zlepšiť obchodné vzťahy so zákazníkmi, zvýšiť návratnosť zákazníkov a podporiť tak rast tržieb.
CRM system je vytvorený na zbieranie množstva informácií o zákazníkoch z rozličných kanálov. Vďaka nim môžete získať jasný prehľad o kontakte zákazníkov s podnikom. Tieto kanály zahŕňajú napríklad webstránku podniku, telefón, e-mail, marketingové materiály alebo sociálne médiá. CRM system vám taktiež môže poskytnúť detailné informácie o zákazníkových osobných údajoch, nákupnej histórii, nákupných preferenciách a záujmoch.