SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Logo
BRANDING AND COMMUNICATION

Logo je grafický symbol využívaný na identifikáciu podniku, organizácie produktu alebo značky. Logo môže byť zobrazované popri mene spoločnosti alebo aj namiesto neho, aby sme tak vytvorili povedomie o vzťahu podniku s konkrétnym výrobkom alebo službou. Využitá grafika môže predstavovať napríklad štylizovanú verziu názvu podniku, ale tiež môže byť abstraktná (v podobe tvaru, ktorý sa nevzťahuje k písmenám názvu podniku).