SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Korporátny imidž
BRANDING AND COMMUNICATION

Korporátny imidž je pojem vzťahujúci sa k reputácii podniku. Je to “obraz” o našom podniku ktorý očakávame v očiach verejnosti. Korporátny imidž pozostáva zo všetkých dojmov, ktoré podnik zanecháva u svojich zákazníkov. V mnohých prípadoch aj krátky a neformálny čin zamestnanca môže vylepšiť ale aj poškodiť imidž podniku v očiach zákazníka (osobne, ale aj pri komunikácii v telefóne alebo e-mailom). Celkový korporátny imidž však pozostáva z mnohých dojmov a skutočností. Hlavnými prvkami sú výkonnosť podniku v oblasti jej kľúčového biznisu a financií, ako aj reputácia a kvalita značky.