SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
predajný proces (voľný preklad)
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

Sledovanie predajného procesu je jedným z prístupov k predaju. Je založený na princípoch predajného procesu. Popisuje jednotlivé kroky, ktoré predajcovia podstupujú od prvého kontaktu s potenciálnym zákazníkom, práce so zákazníkom, vypracovanie predajnej príležitosti, a ďalšie prípadné kroky až pokiaľ obchod nie je uzavretý.
Všetky obchodné príležitosti usporiadané podľa jednotlivých fáz procesu predaja možno označiť za predajný process (voľný preklad sales pipeline).