SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
návratnosť investícieň
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

Ukazovateľ ROI predstavuje ukazvateľ profitability (ziskovosti), ktorý naznačuje či podnik využíva svoje zdroje efektívne.