SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
optimalizácia pre internetové vyhľadávače
ICT FOR INTERNATIONALIZATION

SEO je etablovná skratka pre optimalizáciu alebo optimalizačné nástroje pre internetové vyhľadávanie. Optimalizácia pre internetové vyhľadávanie je metodológia pozostávajúca zo stratégie, techník a postupov využívaných pre zvýšenie počtu návštevníkov internetových stránok vďaka získaniu vysokého umiestnenia medzi výsledkami internetových vyhľadávačo (napr. Google, Bing, Yahoo a ďalšie..)