SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Lokalizácia
MARKET ANALYSIS

Lokalizácia znamená prispôsobovanie všetkých súčastí produktu konkrétnemu cieľovému trhu. Komponenty produktu zahŕňajú výrobok samotný, zákaznícky servis, akúkoľvek tlačenú alebo online dokumentáciu k výrobku, online prezentáciu a webstránky, inzerciu a reklamné kampane, a akékoľvek ďalšie materiály marketingovej komunikácie k produktu. Existujú tri základné prístupy k lokalizácii: multi-lokálna stratégia (mysli lokálne, konaj lokálne), medzinárodná stratégia (mysli globálne, konaj globálne), a transnárodná stratégia (mysli globálne, konaj lokálne).