SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Stratégia vstupu na trh
MARKET ANALYSIS

Je to celkové pomenovanie pre spôsob, ako plánujete vstúpiť na zahraničný trh. Hlavné rozhodnutia v rámci stratégie vstupu na trh sa týkajú marketingu (najmä komunikácie, cenotvorby a distribúcie), tvorby značky, lokalizácie. Rozhodnutie o konkrétnej stratégii vstupu na zahraničný trh by malo byť založené na porozumení podstate trhu, vašich silných a slabých stránok, a vašich podnikateľských cieľov. Najvhodnejšie všeobecné stratégie vstupu na zahraničný trh v oblsti umenia a remesiel sú priamy export koncovým zákazníkom, nepriamy export prostredníctvom sprostredkovateľov, a vstup na zahraničné trhy prostredníctvom online predajných kanálov.