SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Analýza trhu
MARKET ANALYSIS

Jednoducho povedané, analýza trhu skúma atraktivitu a dynamiku konkrétneho trhu. Porozumenie zákonitostiam fungovania zahraničného trhu a preferenciám zákazníkov je veľmi dôležité, keďže by vás malo usmerniť, kde zamerať svoje úsilie a ako si udržať konkurenčnú výhodu. Vaša analýza trhu by mala zahŕňať prehľad situácie vo vašom odvetví, pohľad na váš cieľový trh, analýzu vašej konkurencie, a akékoľvek regulácie, ktoré musíte dodržiavať. Prieskum trhu vám napomôže lepšie porozumieť vašim zákazníkom, oboznámiť sa s vašimi konkurentmi a pochopiť, koľko sú zákazníci pripravení platiť za vase výrobky.