SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
DPH
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Ide o skratku pre daň z pridanej hodnoty, ktorá je veľmi rozšírenou daňou v Európe aj vo svete, ktoru je zaťažená spotreba tovarov a služieb. V podstate ide o extra percento pridané konečnému spotrebiteľovi k hodnote nakupovaného tovaru alebo služby. Podľa stanoviska EÚ, daň z pridanej hodnoty je všeobecnou daňou uplatňovanou na všetky subjekty a obchodné aktivity, i keď sú možné isté výnimky. Ide o daň zo spotreby zameranú na konečných spotrebiteľov, nie podniky, ktoré si v súlade s pravidlami môžu uplatniť odpočet DPH, ktorú im zaúčtujú iné podniky.