SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
INCOTERM
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

INCOTERM je skratka pre medzinárodné obchodné podmienky (International Commercial Terms). Ide o medzinárodne uznávané obchodné podmienky a doložky podporované medzinárodnou obchodnou komorou. Hovoria o tom, ktorá zo strán je zodpovedná za jednotlivé náležitosti ako napríklad poistenie, doprava, realizácia platby a pod. Niektoré z často používaných INCOTERMs sú: DAT (Delivered At Terminal = predávajúci nesie náklady na dopravu a riziko po dohodnutý nákladný terminál); CIF (Cost, Insurance, Freight = predávajúci hraní náklad, prepravu a poistenie tovaru po dohodnuté miesto), FOB (Free On Board = predávajúci zabezpečí a hradí dopravu po odovzdanie prepravcovi); CPT (Carriage Paid To = miesto, po ktoré predávajúci vyberá a hradí dopravu).