AKTUALITY ARTCADEMY

DOMOV / AKTUALITY

AKTUALITY

crafts
ERASMUS+ ARTCADEMY PROJEKT ZAČÍNA V BRUSELI ÚVODNÝM STRETNUTÍM
2018-11-20

Úvodné stretnutie ARTCademy sa konalo v Bruseli v dňoch 19. a 20. novembra v sídle IHF (Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires). Deväť partnerov zo siedmich krajín (Belgicko, Cyprus, Taliansko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko) sa zišlo na medzinárodnom stretnutí v Bruseli, aby odštartovali projekt ARTCademy, ktorý je financovaný z programu Erasmus+ s rozpočtom € 228 421.

Projekt ARTCademy má dva základné ciele: zabezpečenie a ocenenie európskeho remeselného sektora tým, že bude zachovávať vedomosti predkov o pracovných miestach, ktoré čoskoro možno zmiznú, súčasným zosúladením priorít projektu s oslavou Európskeho roka kultúrneho dedičstva v roku 2018, ako aj poskytnutie tradičným a umeleckým remeselníkom – podnikateľom nástroje a schopnosti zamerané na ich prežitie a snaženie sa v čoraz konkurenčnejšej a globálnejšej ekonomike. Projektové aktivity zahŕňajú tvorbu online materiálov ohľadne start-upu podnikania a podnikateľského manažmentu pre remeselných podnikateľov a mikro podniky, ktoré sú ponúkané v siedmich jazykoch – angličtine, španielčine, taliančine, slovenčine, gréčtine, rumunčine a poľštine, tvorbu a vývoj CRAFTpedie, inovatívneho úložiska multimediálnych zdrojov ohľadne tradičných remeselných techník a Biz-training, osobných tréningových kurzov, ktoré sa majú vytvoriť vo všetkých krajinách zúčastnených na tomto projekte.

Partneri na tomto stretnutí okamžite spustili implementáciu projektu definujúc jeho časovú os a aktivity súvisiace so štruktúrou webovej platformy projektu a tvorbou úložiska znalostí remeselníkov. Partneri tiež vytvorili administratívnu štruktúru pre hladké projektové riadenie a podávanie správ.