NOWOŚCI ARTCADEMY

STRONA GŁÓWNA / NOWOŚCI

NOWOŚCI

PROJEKT ERASMUS + ARTCADEMY ZAINICJOWANY SPOTKANIEM W BRUKSELI
PROJEKT ERASMUS + ARTCADEMY ZAINICJOWANY SPOTKANIEM W BRUKSELI
2018-11-20

Spotkanie inaugurujące projekt ARTCademy odbyło się w Brukseli w dniach 19-20 listopada w siedzibie Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires - IHF. W tym międzynarodowym spotkaniu uczestniczyło 9 koordynatorów instytucji partnerskich z 7 krajów (Belgia, Cypr, Włochy, Polska, Rumunia, Słowacja i Hiszpania), którzy przyjechali do Brukseli aby rozpocząć realizację projektu ARTCademy, finansowanego z programu Erasmus+. Budżet projektu wynosi 228 421 €.

Projekt ARTCademy ma dwa główne cele: zachowanie i pielęgnowanie dziedzictwa europejskiego sektora rzemiosł artystycznych i tradycyjnych poprzez zachowanie wiedzy o tradycyjnych zawodach, mogących wkrótce zaginąć oraz wpisanie priorytetów projektu w obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 roku, a także wyposażenie rzemieślników i artystów w nowoczesne narzędzia biznesowe i umiejętności niezbędne do przetrwania w konkurencyjnej i globalnej gospodarce. Działania projektowe przewidują utworzenie materiałów on-line dotyczących rozpoczynania działalności gospodarczej i zarządzania firmą rzemieślniczą oraz mikro-przedsiębiorstwem z tego sektora oferowanych w 7 językach – angielskim, hiszpańskim, włoskim, słowackim, greckim, rumuńskim i polskim. Stworzenie i rozwój "CRAFTpedia", innowacyjnego repozytorium multimedialnych zasobów dotyczących wiedzy na temat tradycyjnych technik rzemieślniczych oraz szkoleń biznesowych (Biz-trainings) przygotowywanych i prowadzonych w każdym z krajów uczestniczących w projekcie.

W czasie spotkania partnerzy zdefiniowali ramy czasowe i działania związane ze strukturą platformy internetowej projektu oraz opracowaniem innowacyjnego repozytorium wiedzy o sztuce i rzemiosłach tradycyjnych. Partnerzy utworzyli również strukturę administracyjną do sprawnego zarządzania projektem i raportowania.